Navigácia

Obsah

Tlačivá

Žiadosti

Žiadosť o poskytnutie dotácie z prostriedkov obce Stiahnuté: 273x | 02.10.2016

Žadosť o posúdenie odkázanosti na sociálnu službu Stiahnuté: 170x | 02.10.2016

Stavebný úrad

Doplnenie podania po prerušení konania Stiahnuté: 169x | 02.10.2016

Správne poplatky - platné od 2. 1. 2015 Stiahnuté: 97x | 13.04.2018

Návrh na povolenie zmeny v užívaní stavby Stiahnuté: 110x | 02.10.2016

Správne poplatky (2013) Stiahnuté: 86x | 13.04.2018

Žiadosť o identifikáciu stavby Stiahnuté: 143x | 02.10.2016

Žiadosť o vydanie súhlasu na stavbu malého zdroja znečisťovania ovzdušia (MZZO) Stiahnuté: 90x | 02.10.2016

Žiadosť o vydanie súhlasu na užívanie malého zdroja znečisťovania ovzdušia (MZZO) Stiahnuté: 95x | 02.10.2016

Žiadosť o súhlas na zmenu používaných palív, technologických zariadení stacionárnych zdrojov a ich využívania Stiahnuté: 109x | 02.10.2016

Žiadosť o povolenie na zvláštne užívanie pozemnej komunikácie Stiahnuté: 116x | 02.10.2016

Žiadosť na vydanie rozhodnutia o umiestnení stavby Stiahnuté: 115x | 02.10.2016

Žiadosť o vydanie súhlasu na výrub drevín Stiahnuté: 105x | 02.10.2016

Žiadosť o vydanie stavebného povolenia Stiahnuté: 138x | 02.10.2016

Žiadosť o povolenie terénnych úprav Stiahnuté: 124x | 02.10.2016

Žiadosť o povolenie vodnej stavby – studňa Stiahnuté: 89x | 02.10.2016

Žiadosť o zmenu stavby pred dokončením Stiahnuté: 197x | 02.10.2016

Ohlásenie drobnej stavby Stiahnuté: 128x | 02.10.2016

Ohlásenie jednoduchej stavby Stiahnuté: 154x | 02.10.2016

Žiadosť o povolenie RIP zariadenia Stiahnuté: 103x | 02.10.2016

Stránka