Navigácia

Obsah

Tlačivá

Žiadosti

Žiadosť o poskytnutie dotácie z prostriedkov obce Stiahnuté: 338x | 02.10.2016

Žadosť o posúdenie odkázanosti na sociálnu službu Stiahnuté: 183x | 02.10.2016

Stavebný úrad

Doplnenie podania po prerušení konania Stiahnuté: 186x | 02.10.2016

Správne poplatky - platné od 2. 1. 2015 Stiahnuté: 115x | 13.04.2018

Návrh na povolenie zmeny v užívaní stavby Stiahnuté: 125x | 02.10.2016

Správne poplatky (2013) Stiahnuté: 96x | 13.04.2018

Žiadosť o identifikáciu stavby Stiahnuté: 176x | 02.10.2016

Žiadosť o vydanie súhlasu na stavbu malého zdroja znečisťovania ovzdušia (MZZO) Stiahnuté: 103x | 02.10.2016

Žiadosť o vydanie súhlasu na užívanie malého zdroja znečisťovania ovzdušia (MZZO) Stiahnuté: 118x | 02.10.2016

Žiadosť o súhlas na zmenu používaných palív, technologických zariadení stacionárnych zdrojov a ich využívania Stiahnuté: 130x | 02.10.2016

Žiadosť o povolenie na zvláštne užívanie pozemnej komunikácie Stiahnuté: 131x | 02.10.2016

Žiadosť na vydanie rozhodnutia o umiestnení stavby Stiahnuté: 138x | 02.10.2016

Žiadosť o vydanie súhlasu na výrub drevín Stiahnuté: 114x | 02.10.2016

Žiadosť o vydanie stavebného povolenia Stiahnuté: 169x | 02.10.2016

Žiadosť o povolenie terénnych úprav Stiahnuté: 145x | 02.10.2016

Žiadosť o povolenie vodnej stavby – studňa Stiahnuté: 105x | 02.10.2016

Žiadosť o zmenu stavby pred dokončením Stiahnuté: 250x | 02.10.2016

Ohlásenie drobnej stavby Stiahnuté: 148x | 02.10.2016

Ohlásenie jednoduchej stavby Stiahnuté: 205x | 02.10.2016

Žiadosť o povolenie RIP zariadenia Stiahnuté: 120x | 02.10.2016

Stránka