Navigácia

Obsah

Tlačivá

Žiadosti

Žiadosť o poskytnutie dotácie z prostriedkov obce Stiahnuté: 859x | 02.10.2016

Žadosť o posúdenie odkázanosti na sociálnu službu Stiahnuté: 323x | 02.10.2016

Stavebný úrad

Doplnenie podania po prerušení konania Stiahnuté: 342x | 02.10.2016

Správne poplatky - platné od 2. 1. 2015 Stiahnuté: 241x | 13.04.2018

Návrh na povolenie zmeny v užívaní stavby Stiahnuté: 248x | 02.10.2016

Správne poplatky (2013) Stiahnuté: 225x | 13.04.2018

Žiadosť o identifikáciu stavby Stiahnuté: 330x | 02.10.2016

Žiadosť o vydanie súhlasu na stavbu malého zdroja znečisťovania ovzdušia (MZZO) Stiahnuté: 214x | 02.10.2016

Žiadosť o vydanie súhlasu na užívanie malého zdroja znečisťovania ovzdušia (MZZO) Stiahnuté: 225x | 02.10.2016

Žiadosť o súhlas na zmenu používaných palív, technologických zariadení stacionárnych zdrojov a ich využívania Stiahnuté: 233x | 02.10.2016

Žiadosť o povolenie na zvláštne užívanie pozemnej komunikácie Stiahnuté: 240x | 02.10.2016

Žiadosť na vydanie rozhodnutia o umiestnení stavby Stiahnuté: 257x | 02.10.2016

Žiadosť o vydanie súhlasu na výrub drevín Stiahnuté: 206x | 02.10.2016

Žiadosť o vydanie stavebného povolenia Stiahnuté: 310x | 02.10.2016

Žiadosť o povolenie terénnych úprav Stiahnuté: 344x | 02.10.2016

Žiadosť o povolenie vodnej stavby – studňa Stiahnuté: 209x | 02.10.2016

Žiadosť o zmenu stavby pred dokončením Stiahnuté: 431x | 02.10.2016

Ohlásenie drobnej stavby Stiahnuté: 282x | 02.10.2016

Ohlásenie jednoduchej stavby Stiahnuté: 386x | 02.10.2016

Žiadosť o povolenie RIP zariadenia Stiahnuté: 221x | 02.10.2016

Stránka