Navigácia

Obsah

Tlačivá

Žiadosti

Žiadosť o poskytnutie dotácie z prostriedkov obce Stiahnuté: 183x | 02.10.2016

Žadosť o posúdenie odkázanosti na sociálnu službu Stiahnuté: 114x | 02.10.2016

Smernice

Pracovný poriadok zamestnancov obce Hrabušice Stiahnuté: 70x | 02.10.2016

Smernica o úhradách za poskytované služby a úkony vykonávané obcou Hrabušice Stiahnuté: 112x | 02.10.2016

Smernica k VZN o poplatku za komunálny odpad k poskytnutiu zliav k dokumentu Stiahnuté: 83x | 02.10.2016

Smernica obce Hrabušice o slobodnom prístupe k informáciám Stiahnuté: 92x | 02.10.2016

Prevádzkový poriadok pre pohrebisko – verejný cintorín na Hlavnej ulici v Hrabušiciach + poplatky Stiahnuté: 104x | 02.10.2016

Stavebný úrad

Doplnenie podania po prerušení konania Stiahnuté: 104x | 02.10.2016

Správne poplatky - platné od 2. 1. 2015 Stiahnuté: 71x | 13.04.2018

Návrh na povolenie zmeny v užívaní stavby Stiahnuté: 85x | 02.10.2016

Správne poplatky (2013) Stiahnuté: 63x | 13.04.2018

Žiadosť o identifikáciu stavby Stiahnuté: 104x | 02.10.2016

Žiadosť o vydanie súhlasu na stavbu malého zdroja znečisťovania ovzdušia (MZZO) Stiahnuté: 64x | 02.10.2016

Žiadosť o vydanie súhlasu na užívanie malého zdroja znečisťovania ovzdušia (MZZO) Stiahnuté: 78x | 02.10.2016

Žiadosť o súhlas na zmenu používaných palív, technologických zariadení stacionárnych zdrojov a ich využívania Stiahnuté: 85x | 02.10.2016

Žiadosť o povolenie na zvláštne užívanie pozemnej komunikácie Stiahnuté: 79x | 02.10.2016

Žiadosť na vydanie rozhodnutia o umiestnení stavby Stiahnuté: 85x | 02.10.2016

Žiadosť o vydanie súhlasu na výrub drevín Stiahnuté: 74x | 02.10.2016

Žiadosť o vydanie stavebného povolenia Stiahnuté: 104x | 02.10.2016

Žiadosť o povolenie terénnych úprav Stiahnuté: 102x | 02.10.2016

Stránka