Navigácia

Obsah

Tlačivá

Stavebný úrad

Žiadosť na ohlásenie stavebných úprav Stiahnuté: 183x | 02.10.2016

Žiadosť o vydanie povolenia na odstránenie stavby Stiahnuté: 393x | 02.10.2016

Žiadosť o dočasné užívanie stavby pred odovzdaním a užívaním stavby Stiahnuté: 461x | 02.10.2016

Žiadosť o dočasné povolenie stavby Stiahnuté: 839x | 02.10.2016

Žiadosť o vydanie súpisného čísla Stiahnuté: 189x | 02.10.2016

Žiadosť o vydanie kolaudačného rozhodnutia Stiahnuté: 440x | 02.10.2016

Žiadosť o predĺženie lehoty výstavby Stiahnuté: 380x | 02.10.2016

Žiadosť o skúšobnú prevádzku stavby Stiahnuté: 557x | 02.10.2016

Stránka