Pozývame Vás k voľbám do KSK ktoré sa konajú 4.11.2017 od 7.00 - 22.00 h. v Tanečnej sále v Hrabušiciach. 
 

Zoznam zaregistrovaných kandidátov pre voľby do zastupiteľstva Košického samosprávneho kraja

 

Volebný obvod č. 10

Por. císlo Meno a priezvisko, titul Vek Zamestnanie Obec trvalého pobytu Politická strana, koalícia alebo nezávislý kandidát
1 Adnan Akram 48 riaditel jazykovej školy Spišská Nová Ves nezávislý kandidát
2 Pavol Becarik, Ing. 58 prednosta Spišská Nová Ves Slovenská národná strana
3 Janka Brziaková, Ing. Bc. 61 riaditelka ÚPSVaR Spišská Nová Ves SMER - sociálna demokracia
4 Dávid Demecko, PaedDr., PhD. 35 vysokoškolský pedagóg, tréner Spišská Nová Ves Slovenská národná strana
5 Maroš Divok, Ing., PhD. 43 riaditel Spišská Nová Ves nezávislý kandidát
6 Martin Dominik, Ing. 26 konatel Smižany Kotleba - Ludová strana Naše Slovensko
7 Radovan Dorko 46 obchodný manažér Krompachy Šport do Košíc a na Východ
8 Vladimíra Dunková, Mgr. 32 sociálna pracovnícka Žehra Šport do Košíc a na Východ
9 Matej Džubák 34 stolár Spišské Tomášovce Kotleba - Ludová strana Naše Slovensko
10 Rastislav Eliáš 42 odborný predajca Spišská Nová Ves Kotleba - Ludová strana Naše Slovensko
11 Iveta Fulková, MUDr. 47 lekárka Spišská Nová Ves OBYCAJNÍ LUDIA a nezávislé osobnosti (OLANO), Sloboda a
Solidarita,
Krestanskodemokratické hnutie, NOVA
12 Lea Grecková, Mgr. 57 zástupkyna primátora Spišská Nová Ves SMER - sociálna demokracia
13 Marián Hojstric, MUDr. 45 lekár, chirurg Krompachy nezávislý kandidát
14 Beáta Janovcová, Ing. 45 ekonómka Spišská Nová Ves Slovenská národná strana
15 Rastislav Javorský, Mgr. 45 obchodný riaditel Spišská Nová Ves OBYCAJNÍ LUDIA a nezávislé osobnosti (OLANO), Sloboda a
Solidarita,
Krestanskodemokratické hnutie, NOVA
16 Ondrej Kapusta, RNDr. 27 doktorand Jamník nezávislý kandidát
17 Martin Kašcák 28 inšpektor kvality Spišská Nová Ves Slovenská národná strana
18 Jozef Kladný 53 SZCO Smižany Kotleba - Ludová strana Naše Slovensko
19 Róbert Kociš, PhDr. 48 vedúci strediska Spišská Nová Ves nezávislý kandidát
SSÚD
20 Michal Komara, JUDr., PhD. 63 nácelník Mestskej polície Spišská Nová Ves SMER - sociálna demokracia
21 Lívia Kozlová, Ing. 41 ekonómka Krompachy Šport do Košíc a na Východ
22 Kvetoslava 62 štátna zamestnankyna Spišská Nová Ves MOST - HÍD
Kucharovicová, Ing.
23 Stanislav Lorko 45 elektrotechnik Spišská Nová Ves Slovenská národná strana
24 Rastislav Neuvirth 38 zástupca starostu Rudnany Šport do Košíc a na Východ
25 Zuzana Páleníková, Mgr. 37 SZCO - manažérka reštaurácie Spišská Nová Ves OBYCAJNÍ LUDIA a nezávislé osobnosti (OLANO), Sloboda a
Solidarita,
Krestanskodemokratické hnutie, NOVA
26 Ondrej Pavlanský 49 prevádzkový dispecer Spišská Nová Ves OBYCAJNÍ LUDIA a nezávislé osobnosti (OLANO), Sloboda a
Solidarita,
Krestanskodemokratické hnutie, NOVA
27 Alena Pekarcíková, MUDr. 45 lekárka Spišská Nová Ves OBYCAJNÍ LUDIA a nezávislé osobnosti (OLANO), Sloboda a
Solidarita,
Krestanskodemokratické hnutie, NOVA
28 Miroslav Pomajdík, Mgr. 30 nezamestnaný Arnutovce VZDOR - strana práce
29 Peter Potenga, Mgr. 35 SZCO Spišská Nová Ves OBYCAJNÍ LUDIA a nezávislé osobnosti (OLANO), Sloboda a
Solidarita,
Krestanskodemokratické hnutie, NOVA
30 Valter Retter 43 konatel Spišská Nová Ves Slovenská národná strana
31 Iveta Rušinová, Ing. 58 primátorka Krompachy SMER - sociálna demokracia
32 Silvia Sarnovská 46 SZCO Spišská Nová Ves Kotleba - Ludová strana Naše Slovensko
33 Jana Skokanová, PaedDr. 52 starostka obce Hrabušice OBYCAJNÍ LUDIA a nezávislé osobnosti (OLANO), Sloboda a
Solidarita,
Krestanskodemokratické hnutie, NOVA
34 Milan Smižanský, PhDr. 39 vrcholový manažér podnikatel Odorín ŠANCA
35 Ivana Sýkorová 29 zástupkyna vedúceho Spišská Nová Ves Kotleba - Ludová strana Naše Slovensko
36 Luboš Šuca 35 SZCO Spišská Nová Ves SME RODINA - Boris Kollár
37 Ján Volný, PhDr., PhD. 64 primátor Spišská Nová Ves SMER - sociálna demokracia
38 Stanislav Vospálek, PhDr., MBA 43 štátny zamestnanec Spišská Nová Ves MOST - HÍD
39 Peter Zelený, MUDr. 39 lekár Spišská Nová Ves Slovenská národná strana

Zoznam zaregistrovaných kandidátov pre voľby predsedu samosprávneho kraja

 
Samosprávny kraj: Košický kraj
 
Por. císlo Meno a priezvisko, titul Vek Zamestnanie Obec trvalého pobytu Politická strana, koalícia alebo nezávislý kandidát
1 Róbert Bacinský 51 súkromný podnikatel Košice - Juh nezávislý kandidát
2 Jozef Bobík, Ing. 65 technik Michalovce nezávislý kandidát
3 Rudolf Botka, Ing. 66 ekonóm Trebišov NOVÝ PARLAMENT
4 Jozef Cervenák, PhDr. 55 riaditel ARMO SR Roštár Rómska iniciatíva Slovenska
5 Jaroslav Džunko, RNDr. Ing. 66 vynálezca Košice - Juh nezávislý kandidát
6 Karol Pataky, Ing. 40 primátor Královský Chlmec MOST - HÍD, SKOK - Európski liberálni demokrati
7 Oliver Petrík, Ing. 55 predseda - obcianske združenie Inštitút sociálno - ekonomických otázok Michalovce JEDNOTA - lavicová strana Slovenska
8 Richard Raši, MUDr., PhD., MPH 46 primátor Košice - Barca SMER - sociálna demokracia, Strana madarskej komunity - Magyar Közösség Pártja, Strana zelených Slovenska, STAROSTOVIA A NEZÁVISLÍ KANDIDÁTI
9 Lukáš Sisák 31 živnostník Košice - Juh Komunistická strana Slovenska
10 Vladislav Stanko, Ing., MBA 43 podnikatel Košice - Dargovských hrdinov nezávislý kandidát
11 Ján Struk 59 riaditel spolocnosti Košice - Staré Mesto STRANA MODERNÉHO SLOVENSKA (SMS)
12 Štefan Surmánek, PhDr., CSc. 64 SZCO Košice - Sever Kotleba - Ludová strana Naše Slovensko
13 Adam Šepetka, Ing. 37 riaditel Košice - Sever Nezávislost a Jednota
14 Jarmila Tkácová, JUDr. Ing. 56 ekonómka Košice - Nad jazerom Slovenská národná strana
15 Rastislav Trnka, Ing. 33 projektový manažér Košice - Staré Mesto OBYCAJNÍ LUDIA a nezávislé osobnosti (OLANO), Sloboda a Solidarita, Krestanskodemokratické hnutie, NOVA, ŠANCA

 


 

Október - Mesiac úcty k starším


Staroba je prirodzenou  súčasťou nášho života a práve  október je Mesiacom úcty k starším
preto, aby sme si  uctili našich seniorov a dali im najavo svoju náklonnosť a lásku. Jesenný
mesiac a jeseň života – dve paralely, ktoré spolu súvisia. Ale nebolo to vždy tak.
Mesiac október bol až v roku 1990 vyhlásený Valným zhromaždením Organizácie spojených
národov za Mesiac úcty k starším.
Staroba k nám prichádza nenápadne a pomaly a veru nedá sa jej vyhnúť. Ale to  ešte
neznamená koniec životným aktivitám. Veľmi dôležitá je kvalita života. Mnohí starí ľudia sa
dôsledkom rôznych bolestí prestanú hýbať a tým vlastne ovplyvnia a svojej kontakty s
inými ľuďmi, čím si  môžu spôsobiť sociálnu izoláciu, depresívne nálady, mrzutosť 
a zatrpknutosť. 
Úcta k starším by mala byť hlavne spontánna, nenásilná a sústavná. A predovšetkým by mala
byť táto úcta stála, a nielen v “Mesiaci úcty k starším”. Starší ľudia si ju zaslúžia. Vekom
nadobudli rôzne skúsenosti, ktoré môžu odovzdávať mladším. Napokon, vďačíme im za svoj
život.  Nezabudnime na pozdrav, ktorý je najjednoduchším prejavom ľudskej spolupatričnosti
a rešpektovania iných ľudí – bez rozdielu veku.


Veľa zdravia, pokoja a porozumenia Vám želá starostka obce Jana Skokanová

Cyklomapa

 

logo FC Hrabusice logo FC Hrabusice logo FC Hrabusice logo FC Hrabusice logo FC Hrabusice logo FC Hrabusice
hotel petra garni baner 700 5