Navigácia

Obsah

Tlačivá

Žiadosti

Žiadosť o poskytnutie dotácie z prostriedkov obce Stiahnuté: 78x | 02.10.2016

Žadosť o posúdenie odkázanosti na sociálnu službu Stiahnuté: 61x | 02.10.2016

Smernice

Pracovný poriadok zamestnancov obce Hrabušice Stiahnuté: 40x | 02.10.2016

Smernica o úhradách za poskytované služby a úkony vykonávané obcou Hrabušice Stiahnuté: 54x | 02.10.2016

Smernica k VZN o poplatku za komunálny odpad k poskytnutiu zliav k dokumentu Stiahnuté: 47x | 02.10.2016

Smernica obce Hrabušice o slobodnom prístupe k informáciám Stiahnuté: 37x | 02.10.2016

Prevádzkový poriadok pre pohrebisko – verejný cintorín na Hlavnej ulici v Hrabušiciach + poplatky Stiahnuté: 44x | 02.10.2016

Stavebný úrad

Doplnenie podania po prerušení konania Stiahnuté: 49x | 02.10.2016

Správne poplatky - platné od 2. 1. 2015 Stiahnuté: 34x | 13.04.2018

Návrh na povolenie zmeny v užívaní stavby Stiahnuté: 48x | 02.10.2016

Správne poplatky (2013) Stiahnuté: 36x | 13.04.2018

Žiadosť o identifikáciu stavby Stiahnuté: 44x | 02.10.2016

Žiadosť o vydanie súhlasu na stavbu malého zdroja znečisťovania ovzdušia (MZZO) Stiahnuté: 30x | 02.10.2016

Žiadosť o vydanie súhlasu na užívanie malého zdroja znečisťovania ovzdušia (MZZO) Stiahnuté: 49x | 02.10.2016

Žiadosť o súhlas na zmenu používaných palív, technologických zariadení stacionárnych zdrojov a ich využívania Stiahnuté: 44x | 02.10.2016

Žiadosť o povolenie na zvláštne užívanie pozemnej komunikácie Stiahnuté: 44x | 02.10.2016

Žiadosť na vydanie rozhodnutia o umiestnení stavby Stiahnuté: 54x | 02.10.2016

Žiadosť o vydanie súhlasu na výrub drevín Stiahnuté: 31x | 02.10.2016

Žiadosť o vydanie stavebného povolenia Stiahnuté: 50x | 02.10.2016

Žiadosť o povolenie terénnych úprav Stiahnuté: 57x | 02.10.2016

Stránka