Navigácia

Obsah

Hrabušice /548m.n.m./

 

HrabušiceObec sa spomína od roku 1260 ako Capost /Harabisa/,alebo“villa – composita,“ teda“složená“ obec. V nemčine sa obec nazývala Kapsdorfa ,maďarčine  Káposztafalu. Južne od obce leží v ruinách nedostavaný Marcelov hrad. Mestečko patrilo do spoločenstva spišských Sasov, po roku 1465 patrilo pod Spišský hrad. Malo svoj vlastný pivovar a v roku 1582 potvrdené trhové právo. Chotár obce siahal na juhu až k rieke Hnilec /Gelnica/, kde dal gróf Csáky vybudovať  Stratenú, Imrichovce a Štefanovce  / dnes Dedinky/. Obyvateľstvo sa živilo drevorubačstvom, baníctvom, pálením dreveného uhlia a poľnohospodárstvom. Kostol bol pôvodne románsky z 13. storočia, neskôr prestavbami rozšírený, nachádza sa v ňom neskoro-gotický krídlový oltár z dielne majstra Pavla z Levoče a vzácne gotické plastiky.

V katastri obce sa menia na rekreačné chalupy, pričom pribúdajú aj novostavby nachádza turistické centrum Podlesok. V 50-tych rokoch minulého storočia tu Československé železničné dráhy / ČSD/,vybudovali pionierske tábory pre rekreáciu detí zamestnancov ČSD. Pioniersky tábor „Radosť“ situovaný nad sútokom Hornádu a Veľkej  Bielej vody asi 2 km južne od obce, vybudovalo a spravovalo Rušňové depo Spišské Nová Ves. Tábor „Mladosť“ leží 4,5 km na juhozápad od obce v údolí Veľkej Bielej vody a spravovala ho Traťová dištancia ČSD. Dnes sú tieto tábory v súkromnom vlastníctve.

Drevorubačská osada v údolí  Veľkej Bielej vody Hrabušická Píla, prináležiaca k obci Hrabušice. Za osadou je ústie tiesňavy Piecky. Osada v posledných rokoch zmenila svoj charakter na rekreačný. Staré drevorúbačské domce  menia svoj charakter na ekreačný.

Správy

21.06.2018

Pozývame všetkých ba gulašiádu v raji 7.jula na Podlesok. Začiatok je o 9.00h.

Podmienky účasti: vstupné - 0 eur, Ingrediencie - každý účastník vlastné. guláš si môžu účastnici predávať za maximalnu cenu 2,50 Eur. Doba varenia od 9.00 h - 13.00h. Guláš bude hodnoteni komisiou. Ceny: 1.sekera Fiskar 2.panvica 3.nože Ostatni suťažiaci dostanú zmes korení.

Detail

20.06.2018

Čas zvýšeného nebezpečenstva vzniku požiaru

Okresné riaditeľstvo Hasičského a záchranného zboru v Spiššskej Novej Vsi vyhlasuje prevenciu voči požiarom od 15.6.2018 až do odvolania

Detail

19.06.2018

Odstávka distribúcie elektriny 17. júl 2018

v nasledujúcich termínoch a časoch je naplánované prerušenie distribúcie elektriny v lokalite, ktorá súvisí s odberným miestom Hlavná 1 Hrabušice, ČOM: 0000316726, EIC: 24ZVS0000068613D Nová 9011 Hrabušice, ČOM: 0000309462, EIC: 24ZVS0000061443A

Detail

19.06.2018

Odstávka distribúcie elektriny 17. júl 2018

v nasledujúcich termínoch a časoch je naplánované prerušenie distribúcie elektriny v lokalite, ktorá súvisí s odberným miestom v obci Hrabušice: z Lesný závod-Mýto - ul. Hlavná č.d. 1, 3, 5, 9, od č.d. 15 po č.d. 21 nepárne, č.d. 158, 162, 163, 169, 200, 201, 985, 997

Detail

19.06.2018

Odstávka distribúcie elektriny 3. a 10. júl 2018

v nasledujúcich termínoch a časoch je naplánované prerušenie distribúcie elektriny v lokalite, ktorá súvisí s odberným miestom časť obce Hrabušice: ul. Hlavná od č.d. 1 po č.d. 5, od č.d. 9 po č.d. 10, č.d. 12, od č.d. 14 po č.d. 19, od č.d. 19 po č.d. 25 nepárne, od č.d. 31 po č.d. 43 nepárne, č.d. 158, 162, 163, 169, 200, 789, 2214/7, 961, 197, 953, 985, 1009, 997, 966,

Detail