Navigácia

Obsah

Kontakty

Adresa

Hlavná ulica 171
053 15 Hrabušice

IČO: 00329151
DIČ: 2020717688

Slovenská sporiteľňa, a.s.
Číslo účtu: 5045910879/0900
SK66 0900 0000 0050 4591 0879

e-mail: hrabusice@stonline.sk

Ostatne kontakty:

Alena Kapsdorferová

sekretariát, evidencia obyvateľstva, matrika

 +421 (53) 324 95 11, 0905 846 880

alena.kapsdorferova@hrabusice.dcom.sk

 

Janka Imrichová

mzdy, personalistika, dane a poplatky

 +421 (53) 324 95 13

janka.imrichova@hrabusice.dcom.sk

 

Alena Mačugová

ekonómka, účtovníctvo, vodné a stočné 

 +421 (53) 324 95 11

alena.macugova@hrabusice.dcom.sk

 

Eva Lučivjanská

ekonómka, projekty a správa majetku

 +421 (53) 324 95 14

eva.lucivjanska@hrabusice.dcom.sk

 

JUDr. Štefan Flímer

správa majetku, odpadové hospodárstvo

 +421 (53) 324 95 14

stefan.flimer@hrabusice.dcom.sk

 

Ing. Eva Lukáčková

stavebný úrad

0907 881 042
hrabusicestavebnyurad@zoznam.sk

 

Zuzana Petreková

účtovníctvo podnikateľskej činnosti obce, mzdy, správa majetku
zuzana.petrekova@hrabusice.dcom.sk

 

Ján Oravec

údržba obecného majetku, správca cintorína, správca športových ihrísk

0917 335 693 

 

Ján Duračinský 

údržba obecného majetku

 

Maroš Kacvinský

správca športových ihrísk

0950 640 456

 

Mária Kráľovičová

upratovačka priestorov OÚ a zdravotného strediska

 

Komunitné centrum:

Bc. Gabriela Lipovská, Mgr. Lenka Pelegrínová

sociálne pracovníčky

0915 791 942, 0915 791 943

 

Agnesa Hrušovská, Silvia Miklasová, Drahoslava Ščuková

terénné pracovníčky

 

Rómska poriadková hliadka:

Zdeno Žiga, Peter Kroščen, Ondrej Ščuka, Ivan Urban

 

Úradné hodiny obecného úradu

Pondelok    7:00 - 15:00

Utorok     nestránkový deň

Sreda         7:00 - 17:00

Štvrtok    nestránkový deň

Piatok        7:00 - 12:30

 

Úradné hodiny stavebného úradu

Pondelok    7:00 - 15:00

Utorok     nestránkový deň

Sreda         7:00 - 17:00

Štvrtok    nestránkový deň

Piatok      nestránkový deň