Navigácia

Obsah

Kontakty

Adresa

Hlavná ulica 171
053 15 Hrabušice

IČO: 00329151
DIČ: 2020717688

Slovenská sporiteľňa, a.s.
Číslo účtu: 5045910879/0900
SK66 0900 0000 0050 4591 0879

e-mail: hrabusice@stonline.sk

Ostatne kontakty:

Alena Kapsdorferová

sekretariát, evidencia obyvateľstva, matrika

 +421 (53) 324 95 11, 0905 846 880

alena.kapsdorferova@hrabusice.dcom.sk

 

Janka Imrichová

mzdy, personalistika, dane a poplatky

 +421 (53) 324 95 13

janka.imrichova@hrabusice.dcom.sk

 

Alena Mačugová

ekonómka, účtovníctvo, vodné a stočné 

 +421 (53) 324 95 14

alena.macugova@hrabusice.dcom.sk

 

Eva Lučivjanská

ekonómka, projekty a správa majetku

 +421 (53) 324 95 14

eva.lucivjanska@hrabusice.dcom.sk

 

JUDr. Štefan Flímer

správa majetku, odpadové hospodárstvo

 +421 (53) 324 95 11

stefan.flimer@hrabusice.dcom.sk

 

Ing. Eva Lukáčková

stavebný úrad

0907 881 042
hrabusicestavebnyurad@zoznam.sk

 

Zuzana Petreková

účtovníctvo podnikateľskej činnosti obce, mzdy, správa majetku
zuzana.petrekova@hrabusice.dcom.sk

 +421 (53) 324 95 14

 

Ján Oravec

údržba obecného majetku, správca cintorína, správca športových ihrísk

0917 335 693 

 

Ján Duračinský 

údržba obecného majetku

 

Maroš Kacvinský

správca športových ihrísk a zberného dvora

0904 114 819

 

Mária Kráľovičová

upratovačka priestorov OÚ a zdravotného strediska

 

Komunitné centrum:

Bc. Gabriela Lipovská, Mgr. Lenka Pelegrínová

sociálne pracovníčky

0915 791 942, 0915 791 943

 

 

Terénné pracovníčky:

Agnesa Hrušovská, Silvia Miklasová, Drahoslava Ščuková, Nikola Kroščenová

 

Rómska poriadková hliadka:

Zdeno Žiga, Tibor Žiga, Jaroslav Tišer

 

Úradné hodiny obecného úradu

Pondelok    7:00 - 15:00

Utorok     nestránkový deň

Sreda         7:00 - 17:00

Štvrtok    nestránkový deň

Piatok        7:00 - 12:30

Úradné hodiny stavebného úradu

Pondelok    7:00 - 15:00

Utorok     nestránkový deň

Sreda         7:00 - 17:00

Štvrtok    nestránkový deň

Piatok    nestránkový deň

Otváracie hodiny zberného dvora

Pondelok     zatvorené

Utorok     13:00 - 15:00 hod.

Streda     13:00 - 17:00 hod.

Štvrtok     13:00 - 15:00 hod.

Piatok     zatvorené

Sobota     9:00 - 12:00 hod.