Obsah

Zmluvy, faktúry, objednávky

Rozšírené hľadanie
Dátum zverejnenia Názov
Číslo zmluvy
Cena * Zmluvné strany
30.08.2019

Nájomná zmluva

1146/2019

40,00 EUR štyridsať eur

Jozef Pavlík

Obec Hrabušice

02.09.2019

Dohoda č. 19/44052/640

19/44052/640

7 263,36 EUR Sedemtisícsvestošesťdesiattri 36/100 EUR

Obec Hrabušice

Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny

10.09.2019

Nájomná zmluva č. 397H/2018

397H/2018

274,29 EUR Dvestosedemdesiatštyri 29/100 Eur

AGROURBÁR spol. s r.o.

Obec Hrabušice

10.09.2019

Dodatok k Zmluve o poskytovaní ver. služieb č. zmluvy A3174649

Dodatok k Zmluve o poskytovaní ver. služieb č. zml

Neuvedené

Obec Hrabušice

Orange Slovensko, a.s., Metodova 8, 82108 Bratislava

10.09.2019

Dodatok k Zmluve o poskytovaní ver. služieb č. zmluvy B0916961

Dodatok k Zmluve o poskytovaní ver. služieb č. zml

Neuvedené

Obec Hrabušice

Orange Slovensko, a.s., Metodova 8, 82108 Bratislava

10.09.2019

Dodatok k Zmluve o poskytovaní ver. služieb č. zmluvy B0916961

Dodatok k Zmluve o poskytovaní ver. služieb č. zml

Neuvedené

Obec Hrabušice

Orange Slovensko, a.s., Metodova 8, 82108 Bratislava

10.09.2019

Nájomná zmluva č. 109/08/2019/SNV

109/08/2019/SNV

1,00 EUR Jedno euro

Obec Hrabušice

Správa ciest Košického samosprávneho kraja

10.09.2019

Dohoda o hromadnom uzavretí Dodatkov k Zmluve o poskytovaní verejných služieb

Dohoda o hromadnom uzavretí Dodatkov k Zmluve o po

Neuvedené

Obec Hrabušice

Orange Slovensko, a.s., Metodova 8, 82108 Bratislava

11.09.2019

Dodatok č. 1 k NZ

1176/2019

0,00 EUR

Peter Vizina, Jana Vizinová

Obec Hrabušice

11.09.2019

Dodatok č. 1 k NZ

1177/2019

0,00 EUR

Daniela Pilarčíková

Obec Hrabušice

13.09.2019

Zmluva o poskytovaní stravovania

Zmluva o poskytovaní stravovania

Neuvedené

Obec Vydrník

Obec Hrabušice

19.09.2019

Zmluva o poskytnutí fin.prísp. z rozpočtu obce Hrabušice

Zmluva o poskytnutí fin.prísp. z rozpočtu obce Hra

100,00 EUR Jedno euro

Slovenský skauting 75.Zbor o.b. Jána Vojtašáka

Obec Hrabušice

20.09.2019

Zmluva o dielo

1197/2019

36 232,96 EUR tridsaťšesťtisícdvestotridsaťdva Eur 96 cent

LM No Limit, s.r.o.

Obec Hrabušice

20.09.2019

Dodatok č. 2 k Zmluve o odchyte túlavých zvierat č. 16/2012

Dodatok č. 2

Neuvedené

Obec Hrabušice

Mesto Spišská Nová Ves

23.09.2019

Nájomná zmluva

1261/2019

20,00 EUR dvadsať eur

Pavlína Barabasová

Obec Hrabušice

25.09.2019

Príloha č. 1 Zmluvy o elektronickej službe Business 24

Príloha č. 1 Zmluvy o elektronickej službe Busines

Neuvedené

Obec Hrabušice

Slovenská sporiteľňa, a.s.

25.09.2019

Nájomná zmluva

1285/2019

20,00 EUR dvadsať eur

Jozef Galajda

Obec Hrabušice

09.10.2019

Nájomná zmluva

1342/2019

20,00 EUR dvadsať eur

Dušan šadera

Obec Hrabušice

09.10.2019

Nájomná zmluva

1341/2019

40,00 EUR štyridsať eur

Dušan šadera

Obec Hrabušice

11.10.2019

Nájomná zmluva

1347/2019

40,00 EUR štyridsať eur

Oľga Kolcunová

Obec Hrabušice

11.10.2019

Nájomná zmluva

1354/2019

20,00 EUR dvadsať eur

Anna Repková

Obec Hrabušice

14.10.2019

Zmluva o spolupráci č. USVRK-OIP-2019/000620-003

USVRK-OIP-2019/000620-003

Neuvedené

Obec Hrabušice

Ministerstvo vnútra SR, Pribinova, 81272 Bratislava-Ružinov

14.10.2019

Dohoda o ukončení zmluvy

Dohoda o ukončení zmluvy

Neuvedené

Obec Hrabušice

doc. JUDr. Tekely, PhD., advok. kanc.

14.10.2019

Zmluva o poskytovaní právnych služieb podľa zákona č. 586/2003 Z.z. o advokácii

Zmluva o poskytovaní právnych služieb podľa zákona

Neuvedené

Obec Hrabušice

doc.Judr. Jozef Tekeli, PhD. & Associates, s.r.o.

14.10.2019

Nájomná zmluva

1218/2019

10,00 EUR desať Eur

Mária Okkelová

Obec Hrabušice

* Uvedená cena je konečná. V prípade, že je zmluvná strana platcom DPH, je cena uvedená vrátane DPH.

Stránka: