Obsah

Zmluvy, faktúry, objednávky

Rozšírené hľadanie
Dátum zverejnenia Názov
Číslo zmluvy
Cena * Zmluvné strany
01.07.2019

Nájomná zmluva

909/2019

70,00 EUR sedendesiat € mesačne

Marek Kroščen

Obec Hrabušice

01.07.2019

Nájomná zmluva

907/2019

70,00 EUR sedendesiat € mesačne

Gejza Brezina

Obec Hrabušice

01.07.2019

Nájomná zmluva

917/2019

70,00 EUR sedendesiat € mesačne

Ladislav Žiga

Obec Hrabušice

01.07.2019

Nájomná zmluva

915/2019

70,00 EUR sedendesiat € mesačne

Jaroslav Tišer

Obec Hrabušice

01.07.2019

Nájomná zmluva

919/2019

70,00 EUR sedendesiat € mesačne

Marián Brezina

Obec Hrabušice

01.07.2019

Nájomná zmluva

911/2019

70,00 EUR sedendesiat € mesačne

Tibor Žiga

Obec Hrabušice

11.07.2019

Nájomna zmluva

962/2019

20,00 EUR dvadsať eur

Anna Gurová

Obec Hrabušice

12.07.2019

Dodatok č. 9 k nájomnej zmluve o nájme pozemkov

Dodatok č. 9 k nájomnej zmluve o nájme pozemkov

4 805,73 EUR Štyritisícosemstopäť 73/100 EUR

Obec Hrabušice

Pozemkové spol.-Býv.urbariát Hrabušice, Hlavná 233, 05315 Hrabušice

15.07.2019

Zmluva o nájme nebytového priestoru

Zmluva o nájme nebytového priestoru

Neuvedené

TEMERITAS, s.r.o.

Obec Hrabušice

19.07.2019

Nájomná zmluva

1015/2019

20,00 EUR dvadsať eur

Vladimír Sýkora

Obec Hrabušice

19.07.2019

Nájomná zmluva

1013/2019

20,00 EUR dvadsať eur

Božena Garamsegyová

Obec Hrabušice

19.07.2019

Nájomná zmluva

1014/2019

20,00 EUR dvadsať eur

Božena Garamsegyová

Obec Hrabušice

23.07.2019

Nájomná zmluva

1020/2019

20,00 EUR dvadsať eur

Iveta Pernišová

Obec Hrabušice

24.07.2019

Nájomná zmluva

Nájomná zmluva

1,00 EUR Jedno euro

Pozemkové spol.-Býv.urbariát Hrabušice, Hlavná 233, 05315 Hrabušice

Obec Hrabušice

25.07.2019

Dodatok č. 10 k nájomnej zmluve o nájme pozemku

Dodatok č. 10 k nájomnej zmluve o nájme pozemku

24 895,44 EUR Dvadsaťštyritisícosemstodeväťdesiatpäť 44/100 €

Obec Hrabušice

Pozemkové spol.-Býv.urbariát Hrabušice, Hlavná 233, 05315 Hrabušice

25.07.2019

Zmluva o poskytnutí dotácie z rozpočtu obce Hrabušice v r. 2019

Zmluva o poskytnutí dotácie z rozpočtu obce Hrabuš

7 500,00 EUR Sedemtisícpäťsto EUR

Telovýchovná jednota Štart Hrabušice

Obec Hrabušice

05.08.2019

Dodatok č. 1 k Zámennej zmluve

758/2019/1

0,00 EUR

Viliam Gavlák s manželkou Mária Gavláková

Obec Hrabušice

07.08.2019

Zmluva o bežnom účte SPORObusiness - fondy

Zmluva o bežnom účte SPORObusiness - fondy

Neuvedené

Obec Hrabušice

Slovenská sporiteľna, a.s., Tomášikova 48, 83237 Bratislava

09.08.2019

Zmluva o prepojení dokumentov z www stránok na CUET

Zmluva o prepojení dokumentov z www stránok na CUE

690,00 EUR Šesťstodeväťdesiat EUR

Galileo Corporation s.r.o., Čierna Voda, 92506 Čierna Voda

Obec Hrabušice

09.08.2019

Zmluva o spracovaní osobných údajov ZS-12-7-2019-SK

Zmluva o spracovaní osobných údajov ZS-12-7-2019-S

Neuvedené

Galileo Corporation s.r.o., Čierna Voda, 92506 Čierna Voda

Obec Hrabušice

14.08.2019

Zmluva o poskytnutí dotácie

Zmluva o poskytnutí dotácie z rozpočtu obce Hrabuš

1 000,00 EUR

Združenie kulturistiky a fitnes Hrabušice

Obec Hrabušice

26.08.2019

Dohoda o spolupráci pri príprave a realizácii XXIV. ročníka medzinár. festivalu MUSICA NOBILIS

Dohoda o spolupráci pri príprave a realizácii XXIV

Neuvedené

Občianske združenie MUSICA NOBILIS

Obec Hrabušice

30.08.2019

Nájomná zmluva

994/2019

20,00 EUR dvadsať eur

Milada Moravčíková

Obec Hrabušice

30.08.2019

Nájomná zmluva

1087/2019

20,00 EUR dvadsať eur

Mária Fifíková

Obec Hrabušice

30.08.2019

Nájomná zmluva

1067/2019

20,00 EUR dvadsať eur

Július Jakubec

Obec Hrabušice

* Uvedená cena je konečná. V prípade, že je zmluvná strana platcom DPH, je cena uvedená vrátane DPH.

Stránka: