Obsah

Zmluvy, faktúry, objednávky

Rozšírené hľadanie
Dátum zverejnenia Názov
Číslo zmluvy
Cena * Zmluvné strany
25.03.2019

Zmluva o poskytnutí dotácie z rozpočtu obce v r. 2019

Zmluva o poskytnutí dotácie

1 000,00 EUR Jedentisíc Eur

Dobrovoľný hasičský zbor

Obec Hrabušice

29.03.2019

Zmluva o poskytnutí dotácie z rozpočtu obce v r. 2019

Zmluva o poskytnutí dotácie

500,00 EUR Päťsto EUR

JANAVA

Obec Hrabušice

04.04.2019

Nájomná zmluva

344/2019

20,00 EUR

Mária Šimkovičová

Obec Hrabušice

04.04.2019

Nájomná zmluva

437/2019

40,00 EUR štyridsať eur

Anton Stanko

Obec Hrabušice

04.04.2019

Nájomná zmluva

438/2019

20,00 EUR dvadsať eur

Anton Stanko

Obec Hrabušice

04.04.2019

Nájomná zmluva

397/2019

20,00 EUR dvadsať eur

Mária Juščáková

Obec Hrabušice

04.04.2019

Nájomná zmluva

398/2019

40,00 EUR štyridsať eur

Mária Juščáková

Obec Hrabušice

08.04.2019

Nájomná zmluva

466/2019

10,00 EUR desať Eur

Renata Horanská

Obec Hrabušice

08.04.2019

Dodatok č. 2 k NZ

511/2019

Neuvedené

Ján Tekely s manželkou

Obec Hrabušice

08.04.2019

Zmluva o poskytnutí dotácie z rozpočtu obce v r. 2019

Zmluva o poskytnutí dotácie

1 900,00 EUR Jedentisícdeväťsto

Občianske združenie Pestovateľ a chovateľ

Obec Hrabušice

09.04.2019

Zmluva o poskytnutí dotácie z rozpočtu obce v r. 2019

Zmluva o poskytnutí dotácie

1 000,00 EUR Jedentisíc Eur

Klub ZKS (Združenie kresťanských seniorov Slovenska) č. klubu 8-11

Obec Hrabušice

10.04.2019

Nájomná zmluva

519/2019

10,00 EUR desať

Božena Dudzíková

Obec Hrabušice

12.04.2019

Dodatok č. 5 k Zmluve o poskytnutí nenávratného fin. príspevku "Zberný dvor"

Dodatok č. 5

Neuvedené

Obec Hrabušice

Ministerstvo životného prostredia SR

16.04.2019

Dodatok k PZ 2141334

Dodatok k PZ 2141334

127,14 EUR Jednostodvadsaťsedem 14/100 Eur

Union poisťovňa, a. s., Karadžičova 10, 81360 Bratislava

Obec Hrabušice

23.04.2019

Nájomná zmluva

523/2019

20,00 EUR dvadsať eur

Mária Laubertová

Obec Hrabušice

23.04.2019

Nájomná zmluva

570/2019

20,00 EUR dvadsať eur

Elena Olejníková

Obec Hrabušice

25.04.2019

Dodatok č. 1 k Rámcovej dohode č. Z201770907_Z

Dodatok č. 1 k Rámcovej dohode č. Z201770907_Z

0,00 EUR

Union poisťovňa, a. s., Karadžičova 10, 81360 Bratislava

Obec Hrabušice

30.04.2019

Nájomná zmluva

457/2019

20,00 EUR

Jana Ziburová

Obec Hrabušice

30.04.2019

Zmluva o poskytnutí dotácie z rozpočtu obce v r. 2019

Zmluva o poskytnutí dotácie

150,00 EUR Jednostopäťdesiat

Gymnázium, Javorová 16, 05201 Spišská Nová Ves

Obec Hrabušice

30.04.2019

Zmluva o poskytnutí dotácie z rozpočtu obce v r. 2019

Zmluva o poskytnutí dotácie

75,00 EUR Sedemdesiatpäť Eur

Life Academy, s.r.o.

Obec Hrabušice

02.05.2019

Zmluva o poskytovaní právnych služieb podľa zákona č. 586/2003 Z.z. o advokácii

Zmluva o poskytovaní právnych služieb podľa zák. č

350,00 EUR Tristopäťdesiat

doc. JUDr. Tekely, PhD., advok. kanc.

Obec Hrabušice

02.05.2019

Dodatok č. 3

Dodatoč č. 3/2019

26 568,14 EUR Dvadsaťšesťtisícpäťstošesťdesiatosem 14/100 €

Spišská katolícka charita

Obec Hrabušice

03.05.2019

Nájomná zmluva

627/2019

20,00 EUR dvadsať eur

Helena Čujová,DiS

Obec Hrabušice

03.05.2019

Nájomná zmluva

634/2019

10,00 EUR desať Eur

Štefan Duľa

Obec Hrabušice

03.05.2019

Nájomná zmluva

635/2019

10,00 EUR desať Eur

Ing.Anna Hodáková

Obec Hrabušice

* Uvedená cena je konečná. V prípade, že je zmluvná strana platcom DPH, je cena uvedená vrátane DPH.

Stránka: