Obsah

Zmluvy, faktúry, objednávky

Rozšírené hľadanie
Dátum zverejnenia Názov
Číslo zmluvy
Cena * Zmluvné strany
18.09.2020

Poistná zmluva č. 21-11787

Poistná zmluva č. 21-11787

43,20 EUR Štyridsaťtri 20/100 Eur

Obec Hrabušice

Union poisťovňa, a. s., Karadžičova 10, 81360 Bratislava

22.09.2020

Nájomná zmluva

1258/2020

20,00 EUR dvadsať eur

Eva Zagorová

Obec Hrabušice

22.09.2020

Nájomná zmluva

1259/2020

10,00 EUR desať eur

Eva Zagorová

Obec Hrabušice

22.09.2020

Nájomná zmluva

1254/2020

40,00 EUR štyridsať eur

Anton Klinga

Obec Hrabušice

24.09.2020

Nájomná zmluva

1297/2020

10,00 EUR desať eur

Danka Žilavá

Obec Hrabušice

24.09.2020

Nájomná zmluva

1298/2020

10,00 EUR desať eur

Danka Žilavá

Obec Hrabušice

28.09.2020

Zmluva o poskytnutí finančného príspevku z rozpočtu obce Hrabušice

Zmluva o poskytnutí finančného príspevku z rozpočt

150,00 EUR Jednostopäťdesiat Eur

Slovenský skauting

Obec Hrabušice

30.09.2020

Dohoda č. 20/44/51A2/6

Dohoda č. 20/44/51A2/6

Neuvedené

Obec Hrabušice

Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny

01.10.2020

Nájomná zmluva

1323/2020

10,00 EUR desať eur

Alena Paľuchová

Obec Hrabušice

01.10.2020

Nájomná zmluva

1324/2020

20,00 EUR dvadsať eur

Alena Paľuchová

Obec Hrabušice

09.10.2020

Zmluva o poskytnutí finančného príspevku na záujmové vzdelávanie detí

Zmluva o poskytnutí finančného príspevku na záujmo

75,00 EUR Sedemdesiatpäť

Centrum voľného času

Obec Hrabušice

09.10.2020

Zmluva o poskytnutí finančného príspevku na záujmové vzdelávanie detí

Zmluva o poskytnutí finančného príspevku na záujmo

50,00 EUR Jednostopäťdesiat Eur

Základná škola, Komenského ul. 3, Smižany

Obec Hrabušice

12.10.2020

Dodatok č. 01 k Zmluve o poskytnutí nenávratného finančného príspevku

Dodatok č. 01 k Zmluve o NFP

Neuvedené

Obec Hrabušice

Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR

21.10.2020

Poistná zmluva č. 11-416050

Poistná zmluva č. 11-416050

178,27 EUR Jednostosedemdesiatosem 27/100 Eur

Obec Hrabušice

Union poisťovňa, a. s., Karadžičova 10, 81360 Bratislava

* Uvedená cena je konečná. V prípade, že je zmluvná strana platcom DPH, je cena uvedená vrátane DPH.

Stránka: