Obsah

Zmluvy, faktúry, objednávky

Rozšírené hľadanie
Dátum zverejnenia Názov
Číslo zmluvy
Cena * Zmluvné strany
08.01.2019

Zmluva o poskytovaní stravovania

Zmluva o poskytovaní stravovania

Neuvedené

ZŠ s MŠ Vydrník

Obec Hrabušice

30.01.2019

Zmluva o pripojení

24ZVS0000755989E

nula eur

Obec Hrabušice

Východoslovenská distribučná, a.s., Mlynská 31, 04291 Košice

04.02.2019

Nájomná zmluva

170/2019

40,00 EUR štyridsať eur

Štefan Kroščen

obec Hrabušice

04.02.2019

Nájomná zmluva

169/2019

10,00 EUR desať Eur

Ján Lesný

obec Hrabušice

04.02.2019

Dodatok č. 2

Dodatok č. 2/2019

29 458,94 EUR

Spišská katolícka charita

Obec Hrabušice

05.02.2019

Nájomná zmluva

182/2019

20,00 EUR

Dana Kukurová

obec Hrabušice

08.02.2019

Nájomná zmluva

228/2019

1,00 EUR

Vit Akšteiner

obec Hrabušice

08.02.2019

Zmluva o pripojení

24ZVS0000758685J

nula eur

obec Hrabušice

Východoslovenská distribučná, a.s., Mlynská 31, 04291 Košice

19.02.2019

Dodatok k zmluve o združenej dodávke elektriny

254/2019

Neuvedené

obec Hrabušice

Vychodoslovenská energetika,a.s.

19.02.2019

Nájomná zmluva

289/2019

20,00 EUR dvadsať eur

Mária Juščáková

obec Hrabušice

19.02.2019

Nájomná zmluva

287/2019

20,00 EUR dvadsať eur

Ladislav Lučivjanský

Obec Hrabušice

19.02.2019

Nájomná zmluva

288/2019

20,00 EUR dvadsať eur

Ladislav Lučivjanský

Obec Hrabušice

19.02.2019

Nájomná zmluva

263/2019

20,00 EUR dvadsať eur

Marek Žiga

Obec Hrabušice

27.02.2019

Dodatok k zmluve o združenej dodávke elektriny

5100260486C/2019

nula eur

Vychodoslovenská energetika,a.s.

Obec Hrabušice

27.02.2019

Nájomná zmluva

305/2019

10,00 EUR

Jozef Koky

Obec Hrabušice

27.02.2019

Nájomná zmluva

309/2019

10,00 EUR

Viktor Hodák

Obec Hrabušice

04.03.2019

Zmluva o poskytnutí dotácie z rozpočtu obce v r. 2019

Zmluva o poskytnutí dotácie

3 000,00 EUR

Stolnotenisový športový klub obce Hrabušice

Obec Hrabušice

04.03.2019

Zmluva o poskytnutí dotácie z rozpočtu obce v r. 2019

Zmluva o poskytnutí dotácie

5 000,00 EUR Päťtisíc EUR

Telovýchovná jednota Štart Hrabušice

Obec Hrabušice

04.03.2019

Zmluva o poskytovaní stravovania

Zmluva o poskytovaní stravovania

0,00 EUR

Obec Betlanovce

Obec Hrabušice

06.03.2019

Poistná zmluva č. 11-414608

PZ 11-414608

142,72 EUR Jednostoštyridsaťdva 72/100 EUR

Union poisťovňa, a.s.

Obec Hrabušice

06.03.2019

Poistná zmluva č. 11-414609

PZ 11-414609

74,82 EUR Sedemdesiatštyri 82/100 EUR

Union poisťovňa, a.s.

Obec Hrabušice

06.03.2019

Dohody 19/44/054/19

Dohoda 19/44/054/19

Neuvedené

Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny

Obec Hrabušice

14.03.2019

Nájomná zmluva

345/2019

20,00 EUR dvadsať eur

Bartolomej Tišer

Obec Hrabušice

14.03.2019

Nájomná zmluva

340/2019

10,00 EUR desať Eur

Zuzana Petreková

Obec Hrabušice

14.03.2019

Zmluva o poskytnutí dotácie z rozpočtu obce v r. 2019

Zmluva o poskytnutí dotácie

1 000,00 EUR Jedentisíc Eur

Evika Občianske združenie

Obec Hrabušice

* Uvedená cena je konečná. V prípade, že je zmluvná strana platcom DPH, je cena uvedená vrátane DPH.

Stránka: