Navigácia

Obsah

Hospodárenie

Rozpočtové opatrenia

Rozpočtové opatrenie 2016/4 Stiahnuté: 161x | 29.05.2018

Rozpočtové opatrenie 2016/3 Stiahnuté: 131x | 29.05.2018

Rozpočtové opatrenie 2016/2 Stiahnuté: 138x | 11.04.2018

Rozpočtové opatrenie 2016/1 Stiahnuté: 124x | 11.04.2018

Rozpočtové opatrenie 2015/2 Stiahnuté: 130x | 11.04.2018

Rozpočtové opatrenie 2015/1 Stiahnuté: 141x | 11.04.2018

Rozpočtové opatrenie 2014/3 Stiahnuté: 122x | 16.12.2019

Rozpočtové opatrenie 2014/2 Stiahnuté: 133x | 17.04.2018

Rozpočtové opatrenie 2014/1 Stiahnuté: 123x | 17.04.2018

Rozpočtové opatrenie 2013/4 Stiahnuté: 130x | 17.04.2018

Rozpočtové opatrenie 2013/3 Stiahnuté: 142x | 17.04.2018

Rozpočtové opatrenie 2013/2 Stiahnuté: 182x | 17.04.2018

Rozpočtové opatrenie 2013/1 Stiahnuté: 151x | 17.04.2018

Rozpočtové opatrenie 2012/2 Stiahnuté: 126x | 11.04.2018

Rozpočtové opatrenie 2012/1 Stiahnuté: 126x | 11.04.2018

Rozpočtové opatrenie 2017/02 Stiahnuté: 182x | 11.04.2018

Rozpočtové opatrenie 2017/03 Stiahnuté: 149x | 11.04.2018

Správy

Výročná správa ku konsolidovanej účtovnej závierke za rok 2017 Stiahnuté: 143x | 14.12.2018

Správa nezávislého audítora z auditu kons.úč. závierky Stiahnuté: 100x | 14.12.2018

Zmluva o zriadení a prevádzkovaní internetového portálu Stiahnuté: 111x | 11.04.2018

Stránka