Navigácia

Obsah

Hospodárenie

Záverečné účty

Záverečný účet Obce Hrabušice za rok 2019 Stiahnuté: 5x | 24.06.2020

Záverečný účet Obce Hrabušice za rok 2018 Stiahnuté: 187x | 24.06.2020

Záverečný účet Obce Hrabušice za r. 2017 Stiahnuté: 345x | 13.12.2018

Záverečný účet ZŠ a MŠ Hrabušice za r. 2016 Stiahnuté: 244x | 11.04.2018

Záverečný účet obce Hrabušice za r. 2016 Stiahnuté: 320x | 11.04.2018

Záverečný účet ZŠ s MŠ Hrabušice za r. 2015 Stiahnuté: 214x | 11.04.2018

Návrh záverečného účtu obce Hrabušice za rok 2015 Stiahnuté: 262x | 11.04.2018

Záverečný účet 2014 Stiahnuté: 227x | 11.04.2018

Záverečný účet 2013 Stiahnuté: 201x | 11.04.2018

Záverečný účet 2012 Stiahnuté: 223x | 11.04.2018

Záverečný účet 2012 – príjmová časť Stiahnuté: 187x | 11.04.2018

Záverečný účet 2012 – výdavková časť Stiahnuté: 192x | 11.04.2018

Záverečný účet 2011 Stiahnuté: 192x | 11.04.2018

Rozpočty

Príjmy a výdavky rozpočtu - 2019 (Príloha Záverečného účtu) Stiahnuté: 1x | 24.06.2020

Schválený rozpočet na rok 2020 Stiahnuté: 100x | 16.12.2019

Schválený programový rozpočet na rok 2020 Stiahnuté: 38x | 16.12.2019

Rozpočet obce na rok 2019 Stiahnuté: 248x | 04.01.2019

Rozpočet obce na r. 2018, 2019, 2020 – príjmy, Stiahnuté: 367x | 20.04.2018

Rozpočet obce na r. 2018, 2019, 2020 – výdavky Stiahnuté: 225x | 20.04.2018

Návrh rozpočtu obce na r. 2018, 2019, 2020 – príjmy Stiahnuté: 305x | 20.04.2018

Stránka