Navigácia

Obsah

Obecné noviny Hrabušičan

 

Hrabušičan – Obecný informačný spravodaj, je vydávaný prostredníctvom Obecného úradu. Noviny sú v prvom rade o obci a živote v ňom. Má za úlohu informovať miestnych obyvateľov Hrabušíc o najnovších udalostiach. Ide o mesačník, ktorí je bezplatne distribuovaný do domácností. Jeho elektronickú podobu nájdete aj internetovej stránke obce.

 

Aj Vaše príspevky môžu byť uverejnené, ak ich doručíte na Obecný úrad Hrabušice. Redakčná rada si vyhradzuje právo na ich formálnu a jazykovú úpravu. Za obsahovú stránku zodpovedá autor. Príspevky propagujúce politické strany, cirkvi; sekty či jednotlivca nebudú uverejnené.

Zloženie redakčnej rady:
PaedDr. Jana Skokanová – starosta obce
Mgr. Radoslava Novotná – vedúca novín

2012 – ročník 2.

Hrabušičan 2012-5 Stiahnuté: 310x | 29.05.2018

Hrabušičan 2012-6 Stiahnuté: 649x | 29.05.2018

2011 – ročník 1.

Hrabušičan 2011-10 Stiahnuté: 298x | 29.05.2018

Hrabušičan 2011-11 Stiahnuté: 221x | 29.05.2018

Hrabušičan 2011-3 Stiahnuté: 459x | 29.05.2018

Hrabušičan 2011-4 Stiahnuté: 445x | 29.05.2018

Hrabušičan 2011-5 Stiahnuté: 248x | 29.05.2018

Hrabušičan 2011-6 Stiahnuté: 419x | 29.05.2018

Hrabušičan 2011-7 Stiahnuté: 226x | 29.05.2018

Hrabušičan 2011-8 Stiahnuté: 329x | 29.05.2018

Hrabušičan 2011-9 Stiahnuté: 508x | 29.05.2018

Stránka