Navigácia

Obsah

Obecné noviny Hrabušičan

 

Hrabušičan – Obecný informačný spravodaj, je vydávaný prostredníctvom Obecného úradu. Noviny sú v prvom rade o obci a živote v ňom. Má za úlohu informovať miestnych obyvateľov Hrabušíc o najnovších udalostiach. Ide o mesačník, ktorí je bezplatne distribuovaný do domácností. Jeho elektronickú podobu nájdete aj internetovej stránke obce.

 

Aj Vaše príspevky môžu byť uverejnené, ak ich doručíte na Obecný úrad Hrabušice. Redakčná rada si vyhradzuje právo na ich formálnu a jazykovú úpravu. Za obsahovú stránku zodpovedá autor. Príspevky propagujúce politické strany, cirkvi; sekty či jednotlivca nebudú uverejnené.

Zloženie redakčnej rady:
PaedDr. Jana Skokanová – starosta obce
Mgr. Radoslava Novotná – vedúca novín

2017 – ročník 7.

Hrabušičan 01 Stiahnuté: 276x | 23.04.2018

Hrabušičan 01 (júl) Stiahnuté: 7830x | 23.04.2018

2016 – ročník 6.

Hrabušičan 01 Stiahnuté: 7701x | 23.04.2018

2015 – ročník 5.

Hrabušičan 2015-10 Stiahnuté: 474x | 29.05.2018

Hrabušičan 2015-7 Stiahnuté: 509x | 29.05.2018

Hrabušičan 2015-8 Stiahnuté: 553x | 29.05.2018

Hrabušičan 2015-9 Stiahnuté: 630x | 29.05.2018

2014 – ročník 4.

Hrabušičan 2014-1 Stiahnuté: 471x | 29.05.2018

Hrabušičan 2014-2 Stiahnuté: 569x | 29.05.2018

Hrabušičan 2014-3 Stiahnuté: 516x | 29.05.2018

2013 – ročník 3.

Hrabušičan 2013-1 Stiahnuté: 382x | 29.05.2018

Hrabušičan 2013-2 Stiahnuté: 395x | 29.05.2018

Hrabušičan 2013-3 Stiahnuté: 528x | 29.05.2018

Hrabušičan 2013-4 Stiahnuté: 439x | 29.05.2018

Hrabušičan 2013-5 Stiahnuté: 600x | 29.05.2018

Hrabušičan 2013-6 Stiahnuté: 305x | 29.05.2018

2012 – ročník 2.

Hrabušičan 2012-1 Stiahnuté: 895x | 29.05.2018

Hrabušičan 2012-2 Stiahnuté: 441x | 29.05.2018

Hrabušičan 2012-3 Stiahnuté: 435x | 29.05.2018

Hrabušičan 2012-4 Stiahnuté: 397x | 29.05.2018

Stránka