Navigácia

Obsah

Oznámenie Základnej školy smaterskou školou v Hrabušiciach

Typ: ostatné
Riaditeľstvo Základnej školy s materskou školou Hrabušice oznamuje, že v zmysle opatrení Ministerstva školstva je zákonný zástupca žiaka povinný po každom prerušení dochádzky žiaka do základnej školy v trvaní viac ako tri po sebe nasledujúce dni (vrátane víkendov a sviatkov) predložiť písomné vyhlásenie o bezinfekčnosti.

Toto tlačivo je k dispozícii na webovej stránke školy. V prípade, že zákonný zástupca si nemôže vytlačiť toto vyhlásenie, môže si ho prísť vyzdvihnúť na komunitné centrum v Hrabušiciach. Pri prerušení viac ako 5 pracovných dní (víkendy a sviatky sa nezapočítavajú) z dôvodu akéhokoľvek ochorenia zákonný zástupca je povinný predložiť potvrdenie o chorobe vydané všeobecným lekárom pre deti a dorast. Riaditeľstvo Základnej školy s materskou školou Hrabušice oznamuje zákonným zástupcom žiakov, ktorí navštevujú školský klub detí, že v zmysle opatrení Ministerstva školstva budú v čase tejto mimoriadnej situácie školský klub detí navštevovať len žiaci, ktorí majú zamestnaných rodičov. Vzhľadom na to, že je prísny zákaz vstupu rodičov do budovy školy, bude realizované vyzdvihnutie detí zo školského klubu len v určených časoch: o 15:00 a 15:30 hod. Ak rodičia neprídu do školského klubu pre svoje deti v tomto čase, budú musieť počkať pred budovou školy.


Vytvorené: 18. 9. 2020
Posledná aktualizácia: 18. 9. 2020 21:15
Autor: Správca Webu