Navigácia

Obsah

Harmonogram upratovania v obci Hrabušice

Typ: ostatné
zber25.5.-4.6.2020
V Hrabušiciach sa uskutoční upratovanie formou zberu objemného odpadu (napr. staré nábytky, okná, dvere a pod., drobný stavebný odpad) do veľkoobjemových kontajnerov (VOK). Termíny a miesta pristavenia veľkoobjemových kontajnerov na zberných miestach:
 • 25.5. LETNÁ pri hasičskej zbrojnici 1 VOK

 • 25.5. PÍLA 1 VOK

 • 26.5. LETNÁ pri bytových jednotkách 2 VOK

 • 26.5. MAJER 1 VOK

 • 27.5. ZIMNÁ 2 VOK

 • 28.5. BERNOLÁKOVA 2 VOK

 • 29.5 SLOVENSKÉHO RAJA 2 VOK

 • 1.6. HLAVNÁ 3 VOK

 • 2.6. GAŠTANOVÁ 2 VOK

 • 2.6. PARTIZÁNSKA, ZELENÁ 1 VOK

 • 3.6. OBCHODNÁ 1 VOK

 • 3.6. HVIEZDOSLAVOVA 1 VOK

 • 4.6. TOMÁŠOVSKÁ 1 VOK

 • 4.6. NOVÁ 2 VOK

 

Odpad ktorý nepatrí do objemného odpadu, alebo ktorý je možné vrátiť do predajne, pneuservisu:

 • pneumatiky,

 • elektroodpad,

 • použité batérie a akumulátory,

 • nebezpečný odpad (kyseliny, motorové oleje, tlakové nádoby a podobne)

 • stavebný odpad (ten musí stavebník v súlade so stavebným rozhodnutím na vlastné náklady uložiť na riadenej skládke a mať doklad o jeho likvidácii)

 • recyklovateľný odpad (sklo, plasty, papier a kovové obaly)

 • bioodpad zo záhrad (tráva, lístie, konáre a kmene). 

 

Na zberný dvor Hrabušice je možné odovzdať triedený odpad celoročne:

 • sklo, plasty, papier, kovové obaly do kontajnerov na triedený zber.

zber


Vytvorené: 20. 5. 2020
Posledná aktualizácia: 20. 5. 2020 18:51
Autor: Správca Webu