Navigácia

Obsah

Správy

11.08.2020

Informácia o voľnom pracovnom mieste

Názov a adresa zamestnávateľa: Základná škola s materskou školou, Hlavná 369, 053 15 Hrabušice Kategória pedagogického zamestnanca: asistent učiteľa Počet pracovných miest: 2 pracovné miesta, úväzok 100% Dátum nástupu: 01. 09. 2020

Detail

07.08.2020

Oznam o možnosti podávania požiadaviek, resp. pripomienok, návrhov podnetov k tvorbe cestovných poriadkov verejnej pravidelnej autobusovej dopravy na obdobie 2020/2021

Prešovský samosprávny kraj, odbor dopravy ( ďalej len „PSK“ v spolupráci so zmluvnými dopravcami SAD Prešov, a.s. , SAD Humenné, a.s., SAD Poprad a.s.., BUS Karpaty ,s.r.o, Stará Ľubovňa a spoločnosťou IDS Východ, s.r.o

Detail

06.08.2020

Informácia ohľadom rekonštrukcie cesty

na ulici Slovenského raja a oporného múra miestneho potoka.

Detail

04.08.2020

Zdôvodnenie nezverejnenia videozáznamov zo zasadnutí Obecných zastupiteľstiev zo 17.6.2020 a 22.7.2020

Na základe vášho dožiadania Vám zasielame stanovisko k záznamom zo zasadnutí OZ Hrabušice:

Detail

27.07.2020

Majstrovstvá Podleska vo varení guláša

1. Augusta od 11.00 hod

Detail