Hrabušice - Zjednodušená verzia stránok

Nastavenie veľkosti písma
+

Označovanie vriec na triedený odpad 1

Od októbra 2021 si OBČANIA začnú SAMI OZNAČOVAŤ VRECIA na triedený odpad nálepkami s QR kódom podľa harmonogramu zvozu odpadu.

Do 1.10.2021 budú občanom obce DISTRIBUOVANÉ OBÁLKY k postupne zavádzanému obecnému elektronickému systému odpadu ELWIS s letákom, nálepkami s QR kódom na VRECIA triedeného odpadu, odpadovou kartou pre odovzdávanie odpadu na zberný dvor. 

V mesiacoch október, november, december 2021 bude prebiehať SKÚŠOBNÁ PREVÁDZKA, kontrola a oprava evidenčných údajov systému. 

OBČANIA začnú SAMI OZNAČOVAŤ VRECIA na triedený odpad nálepkami s QR kódom od OKTÓBRA 2021 podľa harmonogramu zvozu odpadu v rámci skúšobnej prevádzky postupne zavádzaného elektronického systému evidencie odpadu. 

"OSTRA" elektronická EVIDENCIA odpadu začne od roku 2022. 

Systém zliav z poplatkov za odpad pre občanov ktorí v roku 2022 dosiahnú určitú úroveň miery triedenia odpadu zistený z elektronickej evidencie v priebehu roku 2022, by ma byť účinný od roku 2023. 

K tomu bude nutné prijať zmeny Všeobecne záväzného nariadenia obce Hrabušice o nakladaní s komunálnymi odpadmi a s drobnými stavebnými odpadmi na území obce Hrabušice a Všeobecne záväzného nariadenia obce Hrabušice o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady. 

Dátum vloženia: 28. 9. 2021 10:21
Dátum poslednej aktualizácie: 29. 9. 2021 22:18
Autor: Správca Webu