Hrabušice - Zjednodušená verzia stránok
Nastavenie veľkosti písma
+

Aktuality

REGISTRAČNÉ MIESTO KOLIBA PODLESOK 68.ZRAZ TOM, 52.STRETNUTIE TOM 1

REGISTRAČNÉ MIESTO KOLIBA PODLESOK 68.ZRAZ KST, 52.STRETNUTIE TOM HRABUŠICE, PODLESOK, NP SR

Dátum: 4. 7. 2022

Registračné miesto, program, turistický program 68. zraz Klubu slovenských turistov, 52. stretnutie Turistických oddielov mládeže Hrabušice, Podlesok, Slovenský raj

Vyhlásenie času zvýšeného nebezpečenstva vzniku požiaru. 1

Vyhlásenie času zvýšeného nebezpečenstva vzniku požiaru od 25.6. 2022 od 07.00. hod.

Dátum: 24. 6. 2022

Vyhlásenie času zvýšeného nebezpečenstva vzniku požiaru od 25.6. 2022 od 07.00. hod. v územnom obvode okresov Spišská Nová Ves a Gelnica Okresným riaditeľstvom Hasičského a záchranného zboru v Spišskej Novej Vsi.

Oznámenie o voľnom pracovnom mieste ZŠ s materskou školou Hrabušice, pedagogický zamestnanec MŠ  - školský špeciálny pedagóg  1

Oznámenie o voľnom pracovnom mieste ZŠ s materskou školou Hrabušice, pedagogický zamestnanec MŠ - školský špeciálny pedagóg

Dátum: 21. 6. 2022

V zmysle §84 zákona č. 138/2019 Z. z. o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov zverejňujeme informáciu o voľnom pracovnom mieste pedagogických a odborných zamestnancov:
pedagogický zamestnanec MŠ - školský špeciálny pedagóg

#

Oznámenie o prerušení distribúcie elektriny 15.06. 2022 v čase 11.30-14.30

Dátum: 25. 5. 2022

Východoslovenská distribučná oznamuje prerušenie distribúcie elektriny 15.06. 2022 v čase 11.30-14.30 pre odberné miesta podľa príloh.

#

Zápis detí do Materskej školy 2022/2023

Dátum: 28. 4. 2022

Riaditeľstvo ZŠ s MŠ Hrabušice, Hlavná 369/91, Hrabušice v zmysle zákona č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (Školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov, oznamuje že ZÁPIS DETÍ DO MATERSKEJ ŠKOLY NA ŠKOLSKÝ ROK 2022/2023 SA USKUTOČNÍ OD 02.05.-05.05.2022

Prerušenie distribúcie elektriny 5.5, 11.5., 12.5. 2022 pre odberné miesta podľa príloh 1

Prerušenie distribúcie elektriny 5.5, 11.5., 12.5. 2022 pre odberné miesta podľa príloh

Dátum: 28. 4. 2022

Východoslovenská distribučná oznamuje prerušenie distribúcie elektriny 5.5 a 11.5.2022 pre odberné miesto OÚ Hrabušice Hlavná 171, ďalej 11.5.2022 a 12.5.2022 pre odberné miesta podľa príloh

#

Informácie o poskytovaní príspevku za ubytovanie osôb

Dátum: 4. 4. 2022

Informácie o poskytovaní príspevku za ubytovanie osôb s udeleným štatútom dočasného útočiska sú zverejnené na
https://www.minv.sk/?prispevok-za-ubytovanie

#

Zápis do prvého ročníka základnej školy na školský rok 2022/2023

Dátum: 4. 4. 2022

Základná škola s materskou školou Hrabušice oznamuje rodičom detí, ktoré do 31. 08. 2022 dovŕšia vek 6 rokov, že zápis do prvého ročníka základnej školy na školský rok 2022/2023 sa uskutoční 4., 5. 6. apríla 2022.

#

Ministerstvo dopravy, rezervačný ubytovací systém pre ľudí utekajúcich pred vojnou z Ukrajiny

Dátum: 16. 3. 2022

Ministerstvo dopravy pripravilo informačný systém, ktorý bude slúžiť na rezerváciu ubytovania pre ľudí, ktorí utekajú pred vojnou na Ukrajine. Zaregistrovať sa doň môžu ale aj hotely, penzióny či ubytovne, ktoré majú záujem poskytnúť svoje služby. Urobiť tak môžu na web stránke https://pomocpreukraj

Informácia pre poskytovateľov ubytovania pre migrantov z Ukrajiny 1

Informácia pre poskytovateľov ubytovania pre migrantov z Ukrajiny

Dátum: 9. 3. 2022

Žiadame ubytovateľov migrantov z Ukrajiny v obci Hrabušice, aby každý deň do 9.00 hodiny osobne doniesli alebo emailom na obec@hrabusice.sk doručili obci Hrabušice vyplnený formulár (tabuľku) o ubytovaní migrantov z Ukrajiny, ak také ubytovanie v obci Hrabušice poskytli

Zobrazené 1-10 z 377