Hrabušice - Zjednodušená verzia stránok
Nastavenie veľkosti písma
+

Starost(k)a

 Novoročný príhovor 2022Vážení spoluobčania

     Dovoľte mi, aby som sa Vám prihovorila dnes, v tento slávnostný deň, prvý deň v roku 2022. Rok, ktorý sme práve prežili, zostane tak ako aj iné roky už len spomienkou. Začíname nový rok. A ako to už na začiatku nového roku býva, každý si dávame nové predsavzatia. Meníme sny, túžby, názory, požiadavky na život. Neviem čo nás v tejto ťažkej dobe ešte čaká. Chcem Vás ale povzbudiť. Snažme sa byť lepšími jeden k druhému tolerantnejšími, lebo len tak môže byť nový rok 2022 lepší. Hneď v úvode svojho novoročného príhovoru sa chcem poďakovať Vám všetkým, ktorí ste sa v uplynulom roku akýmkoľvek spôsobom pričinili k tomu, aby bol život v našej obci krajší a lepší. Ďakujem za Vaše návrhy, pripomienky ale aj slová kritiky.

Chcem sa srdečne poďakovať všetkým naším občanom, ktorí sú členmi polície, dobrovoľníkom hasičom, zdravotníkom,   ktorí na úkor svojho  osobného života pomáhajú svojou profesionalitou iným na ich záchranu života. Oceniť treba aj učiteľky a učiteľov, asistentov, ktorí museli opäť preukázať veľkú dávku tvorivosti v nových podmienkach dištančnej výučby. Minulý rok tiež ukázal dôležitosť často prehliadaných profesií, ktoré sú v kríze kľúčové ako opatrovateľky, predavačky, vodiči, kňazi a ďalší. Nasadenie vás všetkých je hodné nášho veľkého poďakovania.

S veľkým bôľom v srdci spomíname aj na našich najbližších, priateľov a známych, ktorí nás v roku 2021 navždy opustili a už nie sú medzi nami. Radosť do života rodín priniesli i nové životy, naše milé narodené deti.

Žijeme časy, kedy sú mnohí ľudia zneistení. Akoby sa vytrácali pocity istoty, stability, bezpečia. Je úplne normálne, že máme z mnohých vecí strach. Ale nesmieme dovoliť, aby boli pocity strachu prekonávané hnevom a nenávisťou. Je úplne normálne a máme veľa dôvodov hnevať sa, aj na mnohé javy a veci okolo seba, na iných ľudí. Ale svoje rozhorčenie nesmieme ventilovať v agresivite. Dajme najavo, že slušnosť nie je slabosť. Slušnosť musí byť znova počuť. Ukážme silu slušnosti medzi sebou, v každodennom živote, aj na internete a sociálnych sieťach.

Vám všetkým: Prijmite prosím do nového roka moje najúprimnejšie želania lásky, porozumenia a priateľstva, ktoré nás robia ľuďmi. A ktoré dokážu človeka previesť aj cez najťažšie chvíle. Želám vám zdravie a vnútornú silu pre každodenné, ale aj väčšie skúšky, ktoré musíme každý z nás prekonávať. Želám vám, aby ste pri tom v každej chvíli v tomto novom roku uchovali svoju vieru v ľudskosť. Nádej, že veci zvládneme. A vieru v lásku svoju a svojho okolia, ktorú dávate a dostávate.

Prejavme ju, prosím, aj tým ľuďom, našim spoluobčanom, ktorým ju osud nedoprial v takej miere ako väčšine z nás. Nech Vám prinášajú šťastie Vaše deti a nech sa dlho môžete tešiť z prítomnosti Vašich najbližších. Rozdávajme okolo seba  dobrú náladu, usilujme sa prekonať zlo dobrom, znášajme nedorozumenia a ceňme si to, čo má naozaj hodnotu. Rozosievanie hnevu medzi ľuďmi je totiž hriechom.

Želám vám, vašim blízkym, vašim priateľom, želám všetkým občanom našej obce, ale aj silu meniť veci k lepšiemu. Pre svoju rodinu, pre svoju obec a pre náš spoločný domov ktorým je Slovensko. V prichádzajúcom roku 2022 Vám želám veľa lásky, trpezlivosti a šťastia v každodennom živote. Prijmite, prosím, aj želanie pevného zdravia, Božieho požehnania, vzájomného pokoja, úcty a harmónie. Prajem Vám a Vašim blízkym všetko dobré, nech sa Vám splnia všetky Vaše túžby a priania. Zveľaďujme a rozvíjajme našu krásnu obec v každom smere v prospech nás všetkých. Prijmite zároveň aj moju gratuláciu vám všetkým k dnešnému štátnemu sviatku – výročiu vzniku našej samostatnej Slovenskej republiky.

Šťastný a pokojný NOVÝ ROK 2022 vám želá  

Vaša starostka obce Jana Skokanová

 

Starostka obce Hrabušice