Navigácia

Obsah

Starost(k)a

starostkaMilí spoluobčania,

Jeseň je nádherný čas. Vtedy je príroda odetá do pestrofarebných šiat. Október nám pripomína jednu z najvzácnejších cností, ktorá môže byť zrodená v duši človeka. Je ňou úcta k starším. Úcta k tým, ktorí ste tvrdo pracovali, aby sa nám žilo lepšie. Úcta k vám, milí naši otcovia, mamy a naši prarodičia. To nie je len obdivuhodný vek, vráskami ozdobená tvár a nekonečný počet zážitkov. To je nesmierne množstvo skúseností, pokora, rozvaha a plnohodnotne prežitý doterajší život. Oslavujme preto cestu, ktorou kráčate, Oslávme teda to, kam vás priviedla táto cesta so šťastím a láskou, ktorá vás neustále obohacuje. Skláňame sa v úcte pred rokmi, ktoré ste naplnili činmi aj pre rozvoj našej obce, ktorú rozvíjame ďalej na základoch, ktoré ste jej dali vy aj vašou nezištnou dobrovoľníckou prácou. Ste nám veľkým vzorom a máme sa od vás čo učiť a za to veľká vďaka. Starší ľudia nie ste menejcenní, máte síce určité zdravotné ťažkosti, mnohí aj zložité životné pomery, ale napriek tomu, je vo vašich očiach spokojnosť a radosť. Ste krásni aj vďaka svojej životnej múdrosti. Október je mesiac, kedy si vás s úctou a láskou pripomíname. Všetkým vám prajem, aby vaši blízki mali nielen v tomto mesiaci, ale aj po celý rok pochopenie pre vašu neistú chôdzu, trasľavé ruky, váš zhoršujúci sa zdravotný stav, aby vždy stáli pri vás tak, ako ste vy stáli pri svojich deťoch, v dobrom aj v zlom. Dovoľte, aby som vám v mene našej obce, poslancov obecného zastupiteľstva ale aj v mene mojom z úprimného srdca zaželala božie požehnanie, pevné zdravie, veselú myseľ, veľa spriaznených blízkych priateľov a len tie najlepšie medziľudské vzťahy, dlhý život, vďačnosť a pomoc vašich detí. Nech je jeseň vášho života slnečná, plná lásky a pochopenia zo strany vašich najbližších.

Vaša starostka
 

Starostka obce Hrabušice

PaedDr. Jana Skokanová

+421 (917) 800 133

hrabusice@stonline.sk