Obec Hrabušice
Hrabušice

Realizácia diela nadstavby 8 nájomných bytov nad Zdravotným strediskom a technickej vybavenosti v Hrabušiciach – súčasný stav a chronológia výstavby

Realizácia diela nadstavby 8 nájomných bytov nad Zdravotným strediskom a technickej vybavenosti v Hrabušiciach – súčasný stav a chronológia výstavby

Práce na výstavbe obecných bytov nad Zdravotným strediskom v Hrabušiciach sú od nového roku opätovne v plnom prúde a vládne na nej čulý pracovný ruch. Predpokladaný termín odovzdania ôsmych bytových jednotiek je apríl 2024.

Keďže ide o pomerne diskutovanú stavbu, ktorú od začiatku sprevádzajú komplikácie a kontroverzie, uvedieme v krátkosti chronológiu výstavby, jej splnené a nesplnené míľniky a dôvody, pre ktoré je stavba stále v riešení a nie v užívaní, ako bolo (na papieri) plánované.

Projekt s názvom Nadstavba 8 nájomných bytov nad Zdravotným strediskom + technická vybavenosť Hrabušice 2021 rieši nadstavbu a výstavbu ôsmych bytových jednotiek nad Zdravotným strediskom v Hrabušiciach.

Na stavbu bolo vydané stavebné povolenie dňa 23.09. 2020 (s právoplatnosťou od 23.10.2020). Víťazom verejného obstarávania na zhotoviteľa stavby bola spoločnosť EUROBAU s.r.o. so sídlom v Košiciach.

Zmluva o dielo medzi obcou Hrabušice a spoločnosťou EUROBAU s.r.o. bola podpísaná 19. 05. 2021. Cena za dielo bola zhruba 472.583,- euro bez DPH. Podľa zmluvy o dielo sa zhotoviteľ zaviazal zrealizovať dielo do 18. mesiacov od začiatku účinnosti zmluvy.

Už niekoľko dní na to, 28.05. 2021, bol medzi obcou a zhotoviteľom diela podpisovaný Dodatok č. 1 k zmluve o dielo, a to o predĺžení termínu. Začiatok realizácie sa presunul na júl 2021, ukončenie diela na január 2023.

O zhruba dva mesiace na to, 30.07.2021 sa podpisoval ďalší dodatok, číslo 2. V ňom sa upravovalo členenie a rozpočet podľa aktuálne projektovej dokumentácie. Dôvodom tohto dodatku mal byť zhotoviteľom zistený pomerne vážny nesúlad medzi projektovou dokumentáciou a rozpočtom.  

Nasledovalo pomerne dlhé obdobie bez stavebnej aktivity. Samotné práce na diele sa totiž začali realizovať až o desať mesiacov neskôr, presne 25.05.2022. Asanovala sa pôvodná strecha. (Poznámka: odstraňovanie starej strechy v hodnote zhruba sto tisíc euro nebolo súčasťou projektu a platila ho obec. Stavebnou zákazkou na rekonštrukciu sa však štandardne rozumie celý proces stavebných prác od jej začatia. Búranie strechy by podľa toho malo byť súčasťou projektu a nie osobitnou stavebnou činnosťou. Táto skutočnosť bola pri kontrole ministerstvom výstavby a regionálneho rozvoja obci aj vytknutá).

Práce na stavbe v letných mesiacoch roka 2022 prebiehali. Na jeseň 2022 však zhotoviteľ žiadal o navýšenie ceny diela z dôvodu navýšenia cien stavebného materiálu a takisto technických zmien na stavbe. Vysúťaženú cenu diela však nie je možné len tak jednoducho zmeniť, resp. nie je možné fakturovať práce, ktoré nie sú súčasťou rozpočtu, preto sa zhotoviteľ rozhodol práce na stavbe po zhruba pol ročnej aktivite zastaviť. Zastavenie prác bolo ale vtedajším vedením obce účelovo vysvetľované obštrukciou poslancov Obecného zastupiteľstva, ktorí sa nezúčastnili na zasadnutí Obecného zastupiteľstva, na ktorom sa malo odsúhlasiť preplatenie dodatočných faktúr. Na budove Zdravotného strediska sa i objavil billboard s predmetnou informáciou.

 

Bilboard s popisom o obštrukcii poslancov

Po komunálnych voľbách, dňa 22.11.2022, 6 mesiacov po reálnom začatí stavebných prác, bol podpísaný tretí dodatok, opäť o zmene termínu začatia a dokončenia diela. V ňom sa upravil začiatok realizácie stavby spätne (!) na máj 2022 a určil termín odovzdania stavby na október 2023. Dodatok bol podpísaný oboma stranami, dosluhujúcim vedením obce a zhotoviteľom diela, len 6 dní pred odovzdaním úradu novému vedeniu obce Hrabušice.

Ešte pred tým, v októbri 2022, prebehla kontrola zo strany ŠFRB, pri ktorej bolo zistené neoprávnené čerpanie vo výške 11.000,- euro, ktoré mala obec povinnosť vrátiť. Dôvodom bolo zaúčtovanie prác, ktoré boli vyfakturované, ale neboli fyzicky vykonané (pôvodné murivo na nadstavbe bolo ponechané, ale vyfakturované ako odstránené a nanovo vymurované). Následkom toho sa po nástupe nového starostu vymenil nefunkčný stavebný dozor.

Na konci roku, presne 22.12.2022, bol podpísaný Dodatok č. 4, v ktorom sa pristúpilo k navýšeniu ceny za zhotovenie diela na 601.953,- euro bez DPH. Dôvodom úpravy bola úprava rozpočtu v súvislosti s navýšením cien a technickými zmenami pre zosúladenie nového rozpočtu s platnou projektovou dokumentáciou.

Na konci februára 2023 bol podpisovaný ďalší, už piaty dodatok. Riešila sa ním zmena sídla zhotoviteľa a úprava rozpočtu za zhotovenie diela na základe výsledku vykonanej finančnej kontroly pracovníkmi ŠFRB. Cena sa upravila na 598.800,- euro bez DPH.

Na jar roku 2023 ale zhotoviteľ opätovne prerušil stavebné práce. Média na Slovensku začali byť v súvislosti so stavebnou spoločnosťou zaplňované správami o nedodržiavaní stavebných termínov na viacerých stavbách na Slovensku. Nastali niekoľkomesačné rokovania medzi oboma stranami. Spoločnosť počas nich pristúpila k vlastnej reštrukturalizácii. Vo vzťahu k stavbe v Hrabušiciach ale vyjadrila ochotu pokračovať na stavbe a dokončiť dielo. Nastal pingpong medzi všetkými dotknutými inštitúciami, výsledkom čoho bolo podpísanie dodatku číslo 6. Spoločnosť sa v ňom zaviazala pokračovať v stavebných prác tak, aby odovzdala dielo do začiatku apríla 2024. Dodatok takisto riešil bankovú záruku zhotoviteľa v prospech objednávateľa v prípade nedodržania dodatku.

Do ukončenia diela zostáva už len zopár týždňov, ale stavba je živá a práce viditeľne napredujú. Ostáva nám len pevne dúfať ,že sa dočkáme jej skorého odovzdania do rúk obce.

Poznámka na koniec: pri projekte nadstavby Zdravotného strediska a technickej vybavenosti sa bohužiaľ neriešila rekonštrukcia spodnej časti stavby: priestory, kde sa nachádzajú ambulancie, pôvodný byt a lekáreň. S týmto sa bude musieť obec nejako vysporiadať.

Dátum vloženia: 12. 2. 2024 13:33
Dátum poslednej aktualizácie: 12. 2. 2024 13:39
Autor: Správca Webu

Aktuality

Kalendár zvozu odpadu 2023

Po Ut St Št Pi So Ne
26 27
28
29 1 2 3
4 5 6 7 8
9 10
11
12 13
14 15 16 17
18
19 20 21 22
23 24
25
26
27
28 29 30 31

Informácie od nás

Smart info

Dostávajte informácie z nášho webu prostredníctvom SMS a e-mailov

Chcem sa zaregistrovať

Preklad (translations)

Mobilná aplikácia

Sledujte informácie z nášho webu v mobilnej aplikácii - V OBRAZE.
Voľne k stiahnutiu:

Projekty EÚ

Krásna príroda v Slovenskom raji